Εγγραφή

Σύνδεση

logo

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σκοπός και Στόχοι

Το innovation.start-ups αποτελεί πρωτοβουλία στήριξης και καθοδήγησης των εν δυνάμει νέων Επιχειρηματιών με στόχο την Προώθηση της Δημιουργίας Νέων και Νεοφυών Καινοτόμων μικρο-Επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα.

Συνιστά μια καινοτόμο δράση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία εντάσσεται στην αναβάθμιση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, πιλοτικά στη Δυτική Αθήνα, μέσω της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2014-2020 και στοχεύει ειδικότερα στην ολοκληρωμένη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας νέων και καινοτόμων μικρο-Επιχειρήσεων.

Ισχυρή καινοτομία του Έργου αποτελεί το διαδημοτικό περιβάλλον ανάπτυξης των ψηφιακών λειτουργιών και υπηρεσιών, οι οποίες υπερβαίνουν την τοπική κλίμακα και τα διοικητικά όρια ενός και μόνο Δήμου, ενισχύοντας την αλληλεπίδραση πληροφοριών, συμπεριφορών και εφαρμογών, στο πλαίσιο της εργασίας και παραγωγής στη Δυτική Αθήνα.

Σκοπός του innovation.start-ups είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων και του ευνοϊκού λειτουργικού περιβάλλοντος στη Δυτική Αθήνα και όχι μόνο, στο πλαίσιο του οποίου θα προσελκύονται νέοι επιχειρηματίες για την υποστήριξή τους στη δημιουργία νέων και νεοφυών μικρο-επιχειρήσεων (strart-ups).

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου ως προς τη συμβουλευτική επιχειρηματικότητα μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ή/και νεοφυών επιχειρήσεων:

Βέλτιστη διαχείριση υφιστάμενων πόρων

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συχνά δε διαθέτουν αρκετούς πόρους, συνεπώς η αξιοποίηση αυτών θα πρέπει με τον κατά το δυνατόν βέλτιστο τρόπο με γνώμονα πάντα τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας.

Εξατομικευμένη προσέγγιση.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στηρίζονται και (ανα)διαμορφώνονται από τις εκάστοτε ανάγκες των αποδεκτών και όχι σε προβλέψεις ή πάγιες στρατηγικές.

Ανατροφοδότηση

Μέσω της αλληλεπίδρασης με τους εν δυνάμει ή τους υφιστάμενους πελάτες και τους συνεργάτες (επανα)διαμορφώνεται το σχέδιο δράσης.

Στόχοι του innovation.start-ups είναι:

η ενδυνάμωση του παραγωγικού και επιχειρηματικού συστήματος της χώρας

η ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων

η τεχνολογική και οργανωτική αναβάθμιση των υφισταμένων επιχειρήσεων

Τα προσδοκώμενα οφέλη από την υλοποίηση του innovation.start-ups εντοπίζονται:

στην οικοδόμηση ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος ευνοϊκού για την ανάπτυξη της νεανικής και νεοφυούς μικρο-επιχειρηματικότητας και, ιδίως της μικρο-επιχειρηματικότητας, ως βάσης εκκίνησης πλειάδας νέων out-of-the-box ιδεών

στην προσέλκυση και διεύρυνση της ομάδας στόχου των εν δυνάμει νέων επιχειρηματιών και στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων, ελεύθερα, χωρίς γεωγραφικές ή άλλες προϋποθέσεις

στην συντονισμένη καθοδήγηση και διασφάλιση συνεργιών για την προώθηση των επιχειρηματικών ιδεών και την μετουσίωσή τους σε επιτυχημένες πρακτικές

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του innovation.start-ups αναπτύσσονται και εφαρμόζονται

ΔΩΡΕΑΝ Ψηφιοποιημένα πρωτότυπα εργαλεία, Πληροφοριακό Υλικό και Καλές Πρακτικές σε θέματα Καινοτομίας για την ενημέρωση και ενδυνάμωση της ικανότητας των νέων επιχειρηματιών.

ΔΩΡΕΑΝ αποκλειστικά ηλεκτρονικές υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης, ώστε οι νέοι επιχειρηματίες χωρίς περιορισμούς να αποκτήσουν τις αναγκαίες επιχειρηματικές ευαισθησίες και δεξιότητες για να προχωρήσουν στις διαδικασίες και στα βήματα σύστασης μικρο-επιχείρηοης με στοιχεία καινοτομίας και άμεσου προσανατολισμού στην αγορά.

Ενέργειες ενημέρωσης, δικτύωσης, επιστημονικής υποστήριξης των εν δυνάμει επιχειρηματιών, αλλά διασύνδεσης των νέων μικρο-επιχειρήσεων με μεγαλύτερες, υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Η μεθοδολογία βασίζεται σε παροχή one-to-one, customized υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια των οποίων συγκεντρώνονται ποικίλα δεδομένα τα οποία θα αποτελέσουν το έδαφος για ένα εξατομικευμένο σχέδιο δράσης.

Οι υπηρεσίες e-mentoring θα μπορούν να παρέχονται και σε ομαδικό επίπεδο.

Ως απώτερο στόχο μέσω των υπηρεσιών αυτών, ο εν δυνάμει νέος επιχειρηματίας θα μπορεί να:

  • Αξιοποιεί λιγοστούς αλλά ασφαλείς πόρους.
  • Γνωρίσει τρόπους και τεχνικές για να αναπτύξει την επιχείρησή του και πως αυτά θα αποτελούν όπλα στη φαρέτρα του και μελλοντικά.
  • Αναγνωρίσει ότι η επιτυχία της επιχείρησής του αποτελεί προσωπικό στοίχημα.

Συγκεκριμένα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες δομούνται γύρω από  4 στάδια:

N

Θέσπιση στόχου/υπόθεσης

N

Αποτίμηση Πραγματικής Κατάστασης

N

Δυνατότητες και Εναλλακτικές διαδρομές

N

Θέληση για Δράση

Για να ανακαλύψεις τις υπηρεσίες μας συνδέσου εδώ.