Περίληψη: Οι εννοιολογήσεις της ψηφιακής πόλης και της έξυπνης πόλης είναι ποικίλες και μερικές φορές αλληλεπικαλύπτονται. Μοιράζονται την ιδέα των...