Εγγραφή

Σύνδεση

logo

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προσωποποιημένη Συμβουλευτική Υποστήριξη

Η συμβολή του innovation.start-ups στο μικρό-Επιχειρείν είναι ότι παρέχει ανοιχτά και ελεύθερα, αποκλειστικά ηλεκτρονικές προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες προς νέους επιχειρηματίες με στόχο την ανάπτυξη μίας καινοτομικής εφαρμογής, προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας.

Οι ωφελούμενοι νέοι μικρο-επιχειρηματίες και μικρο-επιχειρήσεις μπορούν ΔΩΡΕΑΝ και χωρίς αξιολόγηση ή άλλους όρους και προϋποθέσεις:

Να μάθουν τις πραγματικές ανάγκες, προβλήματα και ευκαιρίες καινοτομίας τους

Να συντάξουν ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο

Να βελτιώσουν το υφιστάμενο Επιχειρηματικό τους Σχέδιο

Να καταρτίσουν ένα Πλάνο Καινοτομίας

Να αποκτήσουν ένα Σχέδιο Marketing

Να λάβουν υποστήριξη στην κοστολόγηση των υπηρεσιών/προϊόντων τους

Να λάβουν ανάλυση της αγοράς όπου δραστηριοποιούνται

Να λάβουν υποστήριξη στην ανάλυση του κινδύνου των δραστηριοτήτων τους

Να διαμορφώσουν ένα Πλάνο Ποιότητας

Να λάβουν βοήθεια στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της νέας μικρο-επιχείρησης

Να βελτιώσουν την Επικοινωνιακή πολιτική τους

Να λάβουν βοήθεια στη διαχείριση των Ανθρώπινων Πόρων της νέας μικρο-επιχείρησης

Να βελτιώσουν την ικανότητά τους στη λήψη αποφάσεων

Να εξασκηθούν στη διαχείριση του εργασιακού τους χρόνου (time management)

Να διαμορφώσουν μία αναλυτική Οικονομοτεχνική Μελέτη

Να συνεργαστούν στοχευμένα με άλλους μικρο-επιχειρηματίες, βελτιώνοντας το βαθμό επιτυχίας της δημιουργίας της νέας μικρο-επιχείρησης

Για να ανακαλύψεις τις υπηρεσίες μας συνδέσου εδώ.