Εγγραφή

Σύνδεση

logo

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΝΕΟΦΥΩΝ (STARTUP) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Περίληψη: Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονείται  στο πλαίσιο  της τεράστιας οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τα...

The Structure of the Start-Up Business Model – Qualitative Analysis

Περίληψη: Στόχος της έρευνας είναι η εις βάθος και λεπτομερής γνώση της νεοφυούς   επιχείρησης μοντέλο, το οποίο είναι δομημένο σύμφωνα με την...

From starting to scaling How to foster startup growth in Europe

From starting to scaling How to foster startup growth in Europe

Οι φιλόδοξες, καινοτόμες startups που κλιμακώνουν την ανάπτυξή τους αναγνωρίζονται ως βασικές πηγές απασχόλησης, αύξησης παραγωγικότητας και καινοτομίας για την Ευρώπη.

Artificial Intelligence in Entrepreneurship

Artificial Intelligence in Entrepreneurship

Ελληνική Περίληψη Η μελέτη πραγματεύεται την ανάπτυξη των startup επιχειρήσεων και τα ζητήματα που προκύπτουν σχετικά με την διαχείρισή τους, όπως...