Περίληψη: Το SiteWatch αντιπροσωπεύει μια σημαντική ανακάλυψη στη Διαχείριση Λειτουργιών και Ενέργειας: είναι μία ευέλικτη και προσιτή πλατφόρμα...