Εγγραφή

Σύνδεση

logo

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

From starting to scaling How to foster startup growth in Europe

From starting to scaling How to foster startup growth in Europe

Οι φιλόδοξες, καινοτόμες startups που κλιμακώνουν την ανάπτυξή τους αναγνωρίζονται ως βασικές πηγές απασχόλησης, αύξησης παραγωγικότητας και καινοτομίας για την Ευρώπη.