Εγγραφή

Σύνδεση

logo

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

The role of Urban Living Labs in a Smart City

The role of Urban Living Labs in a Smart City

Περίληψη: Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο κοινωνικο-τεχνικό περιβάλλον οι πόλεις ολοένα και περισσότερο θεωρούνται οι βασικοί μοχλοί αλλαγής. Σε αυτό το...

D2.1 – LANDSCAPE AND ROADMAP OF FUTURE INTERNET AND SMART CITIES (M24)

D2.1 – LANDSCAPE AND ROADMAP OF FUTURE INTERNET AND SMART CITIES (M24)

Περίληψη: Τα βασικά θέματα που εξετάζονται σε αυτήν την έκθεση αντικατοπτρίζουν τις βασικές προτεραιότητες του WP2 και είναι: Κατανόηση της Έξυπνης...

Digital City vs. Smart City: a fuzzy debate

Digital City vs. Smart City: a fuzzy debate

Περίληψη: Οι εννοιολογήσεις της ψηφιακής πόλης και της έξυπνης πόλης είναι ποικίλες και μερικές φορές αλληλεπικαλύπτονται. Μοιράζονται την ιδέα των...

DESIGNING SMART CITIES

DESIGNING SMART CITIES

Περίληψη: Παραδοσιακά, σε προηγούμενες εποχές, ο αστικός τρόπος ζωής υπονοούσε τον χρόνο, τη θέση, το μέγεθος, το σχήμα και τη λειτουργία της...