Εγγραφή

Σύνδεση

logo

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

The role of Urban Living Labs in a Smart City

The role of Urban Living Labs in a Smart City

Περίληψη: Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο κοινωνικο-τεχνικό περιβάλλον οι πόλεις ολοένα και περισσότερο θεωρούνται οι βασικοί μοχλοί αλλαγής. Σε αυτό το...

D2.1 – LANDSCAPE AND ROADMAP OF FUTURE INTERNET AND SMART CITIES (M24)

D2.1 – LANDSCAPE AND ROADMAP OF FUTURE INTERNET AND SMART CITIES (M24)

Περίληψη: Τα βασικά θέματα που εξετάζονται σε αυτήν την έκθεση αντικατοπτρίζουν τις βασικές προτεραιότητες του WP2 και είναι: Κατανόηση της Έξυπνης...