Περίληψη: Πέντε κατηγορίες και ένα ειδικό βραβείο για την υποστήριξη του 7ου Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG 7), περισσότεροι από 90 εταίροι από...