Εγγραφή

Σύνδεση

logo

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ετήσιος Απολογισμός 2021, Elevate Greece

Ετήσιος Απολογισμός 2021, Elevate Greece

Περίληψη: Η παρούσα μελέτη αποτελεί έναν ετήσιο απολογισμό του Elevate Greece για το 2021, ο οποίος αφορά τις νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα, τα...

From starting to scaling │ How to foster startup growth in Europe

From starting to scaling │ How to foster startup growth in Europe

Περίληψη: Οι φιλόδοξες, καινοτόμες startups που κλιμακώνουν την ανάπτυξή τους  αναγνωρίζονται ως βασικές πηγές απασχόλησης, αύξησης παραγωγικότητας...