Εγγραφή

Σύνδεση

logo

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Platform ecosystems
Platform Data Strategy

Platform Data Strategy

Περίληψη: Οι πλατφόρμες δημιουργούν αξία επιτρέποντας τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των καταναλωτών και των εξωτερικών παραγωγών μέσω υποδομών και...

ON OPEN INNOVATION, PLATFORMS, AND ENTREPRENEURSHIP

ON OPEN INNOVATION, PLATFORMS, AND ENTREPRENEURSHIP

Περίληψη: Τις τελευταίες δεκαετίες, δύο αναδυόμενα φαινόμενα έχουν αλλάξει από κοινού τη φύση και την επιδίωξη της επιχειρηματικότητας σε όλους τους...

Platform Business: From Resources to Relationships

Platform Business: From Resources to Relationships

Περίληψη: Με την πάροδο του χρόνου, τα πρότυπα επιχειρηματικής επιτυχίας έχουν αλλάξει,  αυτό το άρθρο είναι μια προσπάθεια να δείξουμε στον...

Platforms and industrial change

Platforms and industrial change

Περίληψη: Οι ψηφιακές πλατφόρμες αναδιοργανώνουν τις αγορές, αναδιαρθρώνουν την εργασία ισχύος και επαναπροσδιορίζουν το πεδίο του ανταγωνισμού....