Εγγραφή

Σύνδεση

logo

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπηρεσίες και εργαλεία
για επιχειρηματική εκκίνηση

Θέλεις να ξεκινήσεις την επιχείρησή σου;

Δες εδώ τα κατάλληλα εργαλεία και υπηρεσίες που θα σε βοηθήσουν.

Σου προσφέρουμε:

– Στήριξη και Καθοδήγηση για να ξεκινήσεις την Start-up Μικροεπιχείρησή σου

– Υπηρεσίες e-Mentoring,

– Μεθόδους Μεταφοράς & Διάχυσης της Γνώσης & Τεχνογνωσίας

Εάν είσαι νέος επιχειρηματίας, υφιστάμενος ή δυνητικός, έχουμε στη διάθεσή σου μία σειρά από ειδικά εργαλεία, μεθόδους, πρότυπα και υπηρεσίες που στόχο έχουν να σε  καθοδηγήσουν, να σε στηρίξουν, να σε ενημερώσουν και να σε ενδυναμώσουν στο ξεκίνημά σου.

Τα εργαλεία και οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμα εύκολα και γρήγορα με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα. Περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης (e-coaching και e-mentoring σε πολλαπλά στάδια ενημέρωσης και καθοδήγησης) που στόχο έχουν να σε βοηθήσουν να:

– Αποκτήσεις τις αναγκαίες επιχειρηματικές δεξιότητες

– Προχωρήσεις με συγκεκριμένα βήματα στη σύσταση της μικρο-επιχείρησής σου με έμφαση στην καινοτομία και την άμεση στόχευση και προσανατολισμό στην αγορά που σε ενδιαφέρει (market-oriented).

Ενδεικτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

Business Canvas

O Generic Business Canvas (Επιχειρηματικός Καμβάς γενικού χαρακτήρα) μπορεί να αξιοποιηθεί σε κάθε περίπτωση επιχειρηματικού σχεδιασμού/ business modelling. Καθοδηγεί τους συντάκτες να εστιάσουν στις παραμέτρους που έχουν πραγματικά σημασία, καθιστώντας το έτσι ένα από τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία στρατηγικής)

Επιτρέπει στους αναγνώστες να αποκτήσουν άμεσα μία πολύ καλή εικόνα των συστατικών στοιχείων του κατά περίπτωση εξεταζόμενου επιχειρηματικού μοντέλου, χωρίς να απαιτείται η μελέτη πολυσέλιδων επιχειρηματικών πλάνων.

Z

Εργαλείο Αξιολόγησης Startups

Το εργαλείο αυτό έχει ως κύριο στόχο να βοηθήσει στην αξιολόγηση και ιεράρχηση μεγάλου αριθμού καινοτόμων εταιρειών start-ups στη βάση κάποιων κριτηρίων αξιολόγησης που προτείνει η αρθρογραφία του venture capital ή που θεωρούνται από την ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα ως σημαντικά.

Περιλαμβάνει μια σειρά από πίνακες που πρέπει να συμπληρωθούν κατάλληλα από τον επενδυτή.

Έχει γίνει επιλογή είκοσι πέντε (25) κριτηρίων αξιολόγησης των start-ups, με βάση τις προτάσεις της αρθρογραφίας πάνω στις επενδύσεις venture capital (Simic, 2015).

Τα κριτήρια αυτά έχουν χωριστεί σε τέσσερις κατηγορίες και συμπληρώνονται σε αντίστοιχους πίνακες.

Εργαλείο Αυτό-αξιολόγησης Startups

Το εργαλείο αυτό έχει ως κύριο στόχο να βοηθήσει στην αυτοαξιολόγηση μιας start-up στη βάση κάποιων κριτηρίων αξιολόγησης που προτείνει η αρθρογραφία του venture capital ή που θεωρούνται γενικώς σημαντικά.

Η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα σε σύγκριση με μια benchmark εικονική επιχείρηση.
Το εργαλείο περιλαμβάνει μια σειρά από πίνακες που πρέπει να συμπληρωθούν κατάλληλα από τον επιχειρηματία.

Έχει γίνει επιλογή είκοσιτριών (23) κριτηρίων αξιολόγησης των start-ups, με βάση τις προτάσεις της αρθρογραφίας πάνω στις επενδύσεις venture capital (Simic, 2015).

Τα κριτήρια αυτά έχουν χωριστεί σε τέσσερεις κατηγορίες και συμπληρώνονται σε αντίστοιχους πίνακες.

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Το Εργαλείο Επιχειρηματικού Σχεδιασμού:

Απλοποιεί τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, τον προϋπολογισμό, τις προβλέψεις και την παρακολούθηση απόδοσης για τις (νεοφυείς) επιχειρήσεις.

Διαθέτει πρότυπες φόρμες, απλοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία έναρξης.

Σας καθοδηγεί σε κάθε φάση του σχεδίου βήμα προς βήμα.

Παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους η εκάστοτε επιχείρηση θα επιτύχει ένα καθαρό κέρδος.

Το μόνο που απαιτείται από εσάς είναι η εισαγωγή οικονομικών δεδομένων και περιγραφικού κειμένου της εταιρίας.

Η βασική υπηρεσία του εργαλείου μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό μοντέλο.

l

Αξιολόγηση Επιχειρηματικού Σχεδίου

Το Εργαλείο Αξιολόγησης Επιχειρηματικού Σχεδίου:

Επιτρέπει τη διαμόρφωση εναλλακτικών επιχειρηματικών σεναρίων και την πιλοτική αξιολόγηση της βιωσιμότητας μέσω έρευνας, πριν ενταχθούν στο επιχειρηματικό σχέδιο.

Οι χρήστες μπορούν να ολοκληρώσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο γρήγορα με το πρότυπο κείμενό τους.
Παρέχει λογισμικό επιχειρηματικού σχεδίου που γράφει αυτόματα επιχειρηματικά σχέδια και αξιολογεί τις δυνατότητές τους.

Καθώς ο χρήστης ολοκληρώνει το επιχειρηματικό σχέδιο και εισάγει τα οικονομικά στοιχεία, το εργαλείο υπολογίζει 14 αριθμοδείκτες, οι οποίοι χρησιμεύουν ως κίνητρο για την ολοκλήρωση του σχεδίου.

Η αξιολόγηση των δεικτών βασίζεται στην κοινή βιβλιογραφία όπου για να είναι αποδοτικός ο κάθε δείκτης οφείλει να κυμαίνεται στα πλαίσια ορισμένων τιμών.

Business Angels & SMEs | Εργαλείο Εξεύρεσης Επιχειρηματικών Αγγέλων για ΜΜΕ

Εργαλείο Εξεύρεσης Επιχειρηματικών Αγγέλων (Business Angels) για ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις.

Το εργαλείο σκοπεί στην κατάρτιση ενός checklist για την εξεύρεση και τη διαπίστωση ταιριάσματος ανάμεσα σε μία μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) που επιθυμεί να λάβει χρηματοδότηση και έναν (ή περισσότερους) επιχειρηματικό άγγελο (ΕΑ).

Η συμπλήρωσή του ακολουθεί τα βήματα που ακολουθούν οι ΜΜΕ.

Επίσης, αξιολογεί την καταλληλότητα του (κάθε υποψήφιου) επιχειρηματικού αγγέλου, καταγράφοντας το βαθμό ετοιμότητας, αλλά και της βαρύτητας/ σημαντικότητας, καθώς και της καταλληλότητας του (εκάστοτε) επιχειρηματικού αγγέλου.

i

Σχέδιο Εκπόνησης Οικονομοτεχνικής Μελέτης (για λήψη χρηματοδότησης)

Το συγκεκριμένο εργαλείο αποτελεί βασικό πυλώνα της αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου με σκοπό να παρέχει μια συνολική εικόνα της επένδυσης.

Στόχος του είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο η επένδυση είναι χρηματοοικονομικά εφικτή και εναρμονισμένη με το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Αποτελέσματα είναι ο προσδιορισμός της ελκυστικότητας κάθε επένδυσης με σκοπό τη λήψη χρηματοδότησης από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και μέσω προσέλκυσης μελλοντικών επενδυτών,funds, venture capitals, κ.ά.

Για να αποκτήσεις πλήρη πρόσβαση στην εργαλειοθήκη μας συνδέσου εδώ.