Περίληψη: Οι πλατφόρμες δημιουργούν αξία επιτρέποντας τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των καταναλωτών και των εξωτερικών παραγωγών μέσω υποδομών και...