Εγγραφή

Σύνδεση

logo

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπηρεσίες και εργαλεία παρακολούθησης της εξέλιξης των μικρο-επιχειρήσεων

Θέλεις να αξιολογείς την πορεία της επιχείρησής σου;

Δες εδώ τα εργαλεία που θα σε βοηθήσουν να παρακολουθείς την εξέλιξή της.

Η επιτυχία της νέας σου επιχείρησης εξαρτάται και από την αξιολόγηση της πορείας της. Σου παρέχουμε μία σειρά από εργαλεία ώστε να μπορείς να:

– Παρακολουθείς την ανάπτυξη της μικρο-επιχείρησής σου
– Αξιολογείς την πρόοδό της μικρο-επιχείρησής σου

Ενδεικτικά τα προσφερόμενα εργαλεία είναι:

Σχέδιο Καινοτομίας (Πλάνο Καινοτομίας)

 • Το συγκεκριμένο εργαλείο επιτυγχάνει την συγκέντρωση μερικών συμβουλών, προτύπων και υποεργαλείων που θα βοηθήσουν την κάθε επιχείρηση στον σχεδιασμό και στη διαχείριση της καινοτομίας.
 • Το εργαλείο αυτό αποτελεί εργαλειοθήκη η οποία περιλαμβάνει πόρους που μπορεί να χρησιμοποιήσει η επιχείρηση με σκοπό την υποστήριξη των δραστηριοτήτων καινοτομίας της.
 • Το ψηφιακό εργαλείο είναι προσαρμοσμένο για το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την εισαγωγή καινοτομικών στοιχείων στην επιχείρηση.

Ανάπτυξη Marketing Plan

Το συγκεκριμένο εργαλείο:

 • Απλοποιεί την ανάπτυξη σχεδίου μάρκετινγκ, τον προϋπολογισμό, τις προβλέψεις και την παρακολούθηση απόδοσης για τις (νεοφυείς) επιχειρήσεις. Διαθέτει πρότυπες φόρμες, απλοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία αυτή.
 • Καθοδηγεί τον χρήστη σε κάθε φάση του σχεδίου βήμα προς βήμα.
 • Παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους η εκάστοτε επιχείρηση θα επιτύχει ένα επιτυχημένο σχέδιο μάρκετινγκ.
 • Το μόνο που απαιτείται από τον χρήστη θα είναι η εισαγωγή δεδομένων και περιγραφικού κειμένου της εταιρίας του.
 • Η βασική υπηρεσία του εργαλείου θα μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε μοντέλο μάρκετινγκ.

Ανάλυση Κινδύνου

Η ανάλυση κινδύνου είναι η διαδικασία εντοπισμού και ανάλυσης πιθανών ζητημάτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά βασικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ή έργα.

Υπάρχουν ποιοτικές μέθοδοι ανάλυσης κινδύνου και ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης κινδύνου.

Το εργαλείο παρέχει δυνατότητες για:

 • Ανάλυση SWIFT (Structured What If Technique)
 • Ανάλυση τρόπων και αποτελεσμάτων αποτυχίας (FMEA)
 • Δημιουργία Πίνακα Πιθανοτήτων / Συνεπειών

Πλάνο Ποιότητας

 • Το εργαλείο σχετίζεται με τη διαμόρφωση των κατάλληλων διεργασιών που καθορίζουν την ποιότητα σε όλο το εύρος μιας επιχείρησης.
 • Το Πλάνο Ποιότητας μίας επιχείρησης δεν καθορίζει μόνο τα πρότυπα και τα επίπεδα της ποιότητας, αλλά και όλες τις διεργασίες που τα ελέγχουν και τα αξιολογούν. Γι’ αυτό το λόγο, έχουν αναπτυχθεί επιμέρους εργαλεία που εξυπηρετούν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Επικοινωνιακή Πολιτική

Σκοπός του παρόντος εργαλείου είναι να ενοποιήσει ένα πλήθος υπηρεσιών και εφαρμογών με σκοπό μια ενιαία και συνεπή επικοινωνιακή πολιτική καθώς και μια ενιαία, γρήγορη και αξιόπιστη επικοινωνία των στελεχών της Επιχείρησής σας μέσα και έξω από αυτήν.
Είναι πολύ σημαντικό για τα στελέχη της Επιχείρησής σας, να γνωρίζουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες και δράσεις για την επικοινωνία (είτε εσωτερική είτε εξωτερική), προκειμένου να λειτουργούν οργανωμένα, άμεσα και ορθά, χωρίς εμπόδια και καθυστερήσεις.

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

 • Σκοπός του παρόντος εργαλείου είναι η γρήγορη διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτεί το τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού σας, από το στάδιο της πρόσληψης, την ενσωμάτωση και την διαχείριση της παρακολούθησης διαδικασιών, την στοχοθεσία, την εκπαίδευση/ κατάρτιση μέχρι και τις αξιολογήσεις και τις έρευνες ικανοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Η γρήγορη και φερέγγυα πληροφόρηση μεταξύ των στελεχών της Επιχείρησής σας αποτελεί λειτουργία καθοριστικής φύσης.

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Το εργαλείο Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους υπο-εργαλεία, τα οποία είναι εύχρηστα και λειτουργικά για κάθε μικρή και μεσαία επιχείρηση.

 • Παρακολούθηση Απουσιασμού Εργασίας Προσωπικού
 • Αξιολόγηση Προσωπικού
 • Επικοινωνιακή Πολιτική
 • Λήψη Αποφάσεων

Λήψη Αποφάσεων

 • Σκοπός του εργαλείου είναι να αποτυπώσει όλους τους στρατηγικούς στόχους και δράσεις της Επιχείρησης.
 • Στη συνέχεια, πραγματοποιείται αξιολόγηση και ιεράρχηση των παραπάνω στόχων από τη Διοίκηση της Επιχείρησης.
 • Τέλος, το εργαλείο μπορεί να αποτυπώσει τον οδικό χάρτη για την λήψη των αποφάσεων της Επιχείρησης, περιλαμβάνοντας την ιεράρχηση, τον τομέα, τον υπεύθυνο υλοποίησης, το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών καθώς και τα αναλυτικά βήματα υλοποίησης.

Διαχείριση Χρόνου

Το εργαλείο περιλαμβάνει λειτουργίες:

 1. Καταγραφής Αναλυτικών Διαδικασιών
 2. Ανάθεσης και Ιεράρχησης Εργασιών
 3. Παρακολούθησης Παραγωγικότητας
 4. Παρακολούθησης Έργων

Για να αποκτήσεις πλήρη πρόσβαση στην εργαλειοθήκη μας συνδέσου εδώ.