Εγγραφή

Σύνδεση

logo

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δικτύωση

Έχεις ανάγκη από συνεργασίες, ανταλλαγή απόψεων ή βοήθεια;

Δες εδώ τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες δικτύωσης, φόρουμ και βοήθειας.

 

Για να πετύχεις στο σύνθετο περιβάλλον που καλείσαι να δραστηριοποιηθείς είναι πολλές φορές απαραίτητο να δικτυωθείς με ομοειδείς εταιρίες, με συμπληρωματικές εταιρίες ή ακόμα και με ακαδημαϊκά/ ερευνητικά ιδρύματα αναπτύσσοντας έτσι συνέργειες.

Οι συνέργειες αυτές μπορεί να εστιάζουν σε κλάδο, σε γεωγραφική περιοχή, σε χρήση κοινών πόρων ή σε χρήση των προϊόντων της μίας εταιρίας από μία άλλη – εφόσον συμμετέχουν με διαφορετικό ρόλο στην εφοδιαστική αλυσίδα. Με τον τρόπο αυτό μπορείς να

– ενισχύσεις τη θέση της επιχείρησής σου,

– αυξήσεις  το συγκριτικό της πλεονέκτημα

– ή απλά να πετύχεις τους στόχους σου.

Ταυτόχρονα έχεις την ανάγκη να

– επικοινωνείς με άλλους επιχειρηματίες σε ένα ψηφιακό περιβάλλον,

– έχεις πρόσβαση σε πηγές και αναφορές που θα αναφέρουν χρήσιμες πληροφορίες ,

– έχεις πρόσβαση σε έναν φορέα που θα μπορεί να βοηθήσει τις καθημερινές σου δραστηριότητες.

Για να γίνει αυτό εφικτό σου προσφέρουμε

– ένα πλέγμα υπηρεσιών στήριξης συνεργιών και συνεργασιών,

– ένα ηλεκτρονικό φόρουμ,

– μία ηλεκτρονική βιβλιοθήκης

διευκολύνοντας έτσι την επιχειρηματική σου προσπάθεια στο σύνολό της.

Ενδεικτικά τα εργαλεία και υπηρεσίες που προσφέρονται στην κατεύθυνση αυτή είναι:

Ηλεκτρονική Δικτύωση (e-Clustering)

Ηλεκτρονική Βοήθεια (e-HelpDesk)

w

Ηλεκτρονικό Φόρουμ (e-Forum)

Για να αποκτήσεις πλήρη πρόσβαση στην εργαλειοθήκη μας συνδέσου εδώ.