Περίληψη: Τα μαζικά δεδομένα και η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνονται όλο και πιο κυρίαρχο ρεύμα με τα αποτελέσματά τους να γίνονται αισθητά σε κάθε πτυχή...