Εγγραφή

Σύνδεση

logo

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Digital City vs. Smart City: a fuzzy debate

Digital City vs. Smart City: a fuzzy debate

Περίληψη: Οι εννοιολογήσεις της ψηφιακής πόλης και της έξυπνης πόλης είναι ποικίλες και μερικές φορές αλληλεπικαλύπτονται. Μοιράζονται την ιδέα των...

DESIGNING SMART CITIES

DESIGNING SMART CITIES

Περίληψη: Παραδοσιακά, σε προηγούμενες εποχές, ο αστικός τρόπος ζωής υπονοούσε τον χρόνο, τη θέση, το μέγεθος, το σχήμα και τη λειτουργία της...