Εγγραφή

Σύνδεση

logo

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

E-learning

Χρειάζεσαι εσύ ή οι συνεργάτες σου γνώσεις για τη διαχείριση της επιχείρησής σου;

Παρακολούθησε εδώ τα εξειδικευμένα διαδικτυακά μαθήματα που θα σε βοηθήσουν να τις αποκτήσεις.

Η στοχευμένη εκπαίδευση και εξειδικευμένη κατάρτιση είναι απαραίτητη για εσένα και τα στελέχη της μικρο-επιχείρησής σου ανεξάρτητα από το αντικείμενό της.

Τα ανοιχτά διαδικτυακά μας μαθήματα σου δίνουν τα εφόδια ώστε να μπορείς να:

– Παρακολουθείς τις εξελίξεις στο χώρο δραστηριοποίησης της μικρο-επιχείρησής σου
– Πραγματοποιείς τα βήματα που επιθυμείς για να την αναπτύξεις.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες και εργαλεία ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

Massive Open Online Courses – MOOCs

Τα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (Massive Open Online Courses – MOOCs) είναι μαθήματα που παρέχονται διαδικτυακά και στοχευμένα ώστε να προσφέρουν εκπαίδευση/ κατάρτιση σε ενδιαφερόμενους για κάποιο συγκεκριμένο θέμα ή ενότητα. Τα μαθήματα αυτά δίνουν την δυνατότητα εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων της διαδικτυακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κερδίζουν συνεχώς έδαφος καθώς κάνουν χρήση της τεχνολογίας που έχει αναπτυχθεί, αφετέρου μπορούν να προσαρμοστούν στο πρόγραμμα και τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Τα μαθήματα αυτά αναφέρονται ως μαζικά, καθώς δίνουν τη δυνατότητα παρακολούθησης σε μεγάλο αριθμό εκπαιδευομένων/ καταρτιζομένων. Χαρακτηρίζονται ως ανοικτά διότι δίνουν πρόσβαση στο μάθημα με εγγραφή σε οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι συμμετέχοντες αποκτούν το σχετικό υλικό και μπορούν να αλληλεπιδρούν με τον εκπαιδευτή και τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους/ καταρτιζόμενους. Ο χαρακτηρισμός διαδικτυακά σημαίνει ότι το μάθημα δομείται και προσφέρεται μέσω του διαδικτύου στο σύνολό του, χωρίς την απαίτηση φυσικής παρουσίας. Αποτελούν δε μαθήματα, διότι αν εξαιρεθεί το περιβάλλον στο οποίο προσφέρονται, πρόκειται ουσιαστικά για μαθήματα συγκρίσιμα με αυτά που θα μπορούσαν να παρασχεθούν σε ένα ακαδημαϊκό/ πανεπιστημιακό περιβάλλον. Τα MOOCs κάνουν χρήση σύγχρονων μέσων, όπως videos, κειμένων, αρχείων, πηγών, εργασιών, ασκήσεων, δραστηριοτήτων (αυτό)αξιολόγησης, φόρουμ, κ.λπ. ενώ από την άλλη εκμεταλλεύονται τις καινοτομίες που η τεχνολογία έχει να επιδείξει. Είναι κατάλληλα για εργαζόμενους και επιχειρηματίες αφού μπορούν να τους προσφέρουν εκπαίδευση σε αντικείμενα που έχουν διαγνώσει ότι τους χρειάζεται στην άνεση του σπιτιού τους ή του γραφείου τους, χωρίς να απαιτείται μετακίνηση και στο χρονοδιάγραμμα που τους εξυπηρετεί.

Για να αποκτήσεις πλήρη πρόσβαση στην εργαλειοθήκη μας συνδέσου εδώ.