Εγγραφή

Σύνδεση

logo

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

The Structure of the Start-Up Business Model – Qualitative Analysis

Περίληψη: Στόχος της έρευνας είναι η εις βάθος και λεπτομερής γνώση της νεοφυούς   επιχείρησης μοντέλο, το οποίο είναι δομημένο σύμφωνα με την...