Εγγραφή

Σύνδεση

logo

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

The Structure of the Start-Up Business Model – Qualitative Analysis

The Structure of the Start-Up Business Model – Qualitative Analysis

Περίληψη: Στόχος της έρευνας είναι η εις βάθος και λεπτομερής γνώση του μοντέλου της νεοφυούς επιχείρησης, το οποίο είναι δομημένο σύμφωνα με την...