Περίληψη: Στόχος της έρευνας είναι η εις βάθος και λεπτομερής γνώση της νεοφυούς   επιχείρησης μοντέλο, το οποίο είναι δομημένο σύμφωνα με την...