Εγγραφή

Σύνδεση

logo

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Initiatives & Monitoring

The Structure of the Start-Up Business Model – Qualitative Analysis

Περίληψη: Στόχος της έρευνας είναι η εις βάθος και λεπτομερής γνώση της νεοφυούς   επιχείρησης μοντέλο, το οποίο είναι δομημένο σύμφωνα με την...

From starting to scaling How to foster startup growth in Europe

From starting to scaling How to foster startup growth in Europe

Οι φιλόδοξες, καινοτόμες startups που κλιμακώνουν την ανάπτυξή τους αναγνωρίζονται ως βασικές πηγές απασχόλησης, αύξησης παραγωγικότητας και καινοτομίας για την Ευρώπη.

Artificial Intelligence in Entrepreneurship

Artificial Intelligence in Entrepreneurship

Ελληνική Περίληψη Η μελέτη πραγματεύεται την ανάπτυξη των startup επιχειρήσεων και τα ζητήματα που προκύπτουν σχετικά με την διαχείρισή τους, όπως...