Περίληψη: Αυτό το έγγραφο διερευνά ποιους ρόλους μπορούν να αναλάβουν οι διοικήσεις των πόλεων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης «πλατφορμοποίησης» της...