Εγγραφή

Σύνδεση

logo

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

DESIGNING SMART CITIES

DESIGNING SMART CITIES

Περίληψη: Παραδοσιακά, σε προηγούμενες εποχές, ο αστικός τρόπος ζωής υπονοούσε τον χρόνο, τη θέση, το μέγεθος, το σχήμα και τη λειτουργία της...

SOUTHEAST EUROPE STARTUP REPORT 2017

SOUTHEAST EUROPE STARTUP REPORT 2017

Περίληψη: Το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEE) είναι ζωντανό και δυναμικό. Και στις οκτώ χώρες της περιοχής,...