Περίληψη: Η χρήση συστημάτων διαχείρισης μάθησης (LMS) έχει αυξηθεί σημαντικά σε πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Αυτή η μελέτη διερεύνησε πόσο συχνά...