Εγγραφή

Σύνδεση

logo

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

START UP ENERGY TRANSITION │ The Top 100 Start-ups of 2020

START UP ENERGY TRANSITION │ The Top 100 Start-ups of 2020

Περίληψη: Διανύοντας την τέταρτη χρονιά της, η SET είναι περήφανη που παρουσιάζει τις 100 κορυφαίες διεθνείς νεοφυείς επιχειρήσεις από τον...

The role of Urban Living Labs in a Smart City

The role of Urban Living Labs in a Smart City

Περίληψη: Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο κοινωνικο-τεχνικό περιβάλλον οι πόλεις ολοένα και περισσότερο θεωρούνται οι βασικοί μοχλοί αλλαγής. Σε αυτό το...

START UP ENERGY TRANSITION The Top 100 Start Ups of 2019

Περίληψη: Για 3η συνεχή χρονιά, η Start Up Energy Transition παρουσιάζει με υπερηφάνεια τις 100 κορυφαίες διεθνείς startups από τον διαγωνισμό SET...

D2.1 – LANDSCAPE AND ROADMAP OF FUTURE INTERNET AND SMART CITIES (M24)

D2.1 – LANDSCAPE AND ROADMAP OF FUTURE INTERNET AND SMART CITIES (M24)

Περίληψη: Τα βασικά θέματα που εξετάζονται σε αυτήν την έκθεση αντικατοπτρίζουν τις βασικές προτεραιότητες του WP2 και είναι: Κατανόηση της Έξυπνης...