Εγγραφή

Σύνδεση

logo

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πληροφοριακό Υλικό/
Εργαλεία για μικρο-Επιχειρήσεις

Με τις παρεχόμενες εφαρμογές και υπηρεσίες του innovation.start-ups, υποστηρίζουμε τις προσπάθειες στήριξης επιχειρηματικών ιδεών  και  ανάπτυξης νέων και νεοφυών μικρο-επιχειρήσεων και παρέχουμε τεκμηριωμένη πληροφόρηση και χρήσιμα εργαλεία.

U

Διάγνωση των αναγκών για ανάπτυξη της καινοτομίας στην επιχείρησή σας.

i

Πληροφοριακό Υλικό και Καλές Πρακτικές σε θέματα Καινοτομίας.

Επιτυχημένες επιχειρήσεις και πολιτικές σε επιλεγμένους κλάδους σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο.

Δημιουργία δικτύου μέσα από το πλέγμα υπηρεσιών στήριξης.

e-βιβλιοθήκη με άρθρα και μελέτες Καινοτομίας και μικρο-επιχειρηματικότητας.
Ηλεκτρονικά μαθήματα και παρουσιάσεις.

Μέσω του innovation.start-ups:

Διάγνωσε ποιες είναι οι ανάγκες της αγοράς και αξιολόγησε την αρχική επιχειρηματική σου ιδέα

Ενημερώσου για θέματα Καινοτομίας και ανάπτυξης της μικρο-επιχείρησής σου

Ενημερώσου για καινοτόμες πρακτικές και νεοφυείς επιχειρήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Ενημερώσου για δράσεις δικτύωσης και συνεργασίας στα πλαίσια της νεοφυούς καινοτόμου μικρο-επιχειρηματικότητας

Μπες στην e-βιβλιοθήκη μας για πρόσβαση σε υλικό σε θέματα μικρο-επιχειρηματικότητας και καινοτομίας αλλά και για στατιστικά στοιχεία διάρθρωσης της μικρο-επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

Παρακολούθησε ηλεκτρονικά μαθήματα και παρουσιάσεις σε θέματα νεοφυούς μικρο – επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

Για να ανακαλύψεις τις υπηρεσίες μας συνδέσου εδώ.