Εγγραφή

Σύνδεση

logo

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

DESIGNING SMART CITIES

DESIGNING SMART CITIES

Περίληψη: Παραδοσιακά, σε προηγούμενες εποχές, ο αστικός τρόπος ζωής υπονοούσε τον χρόνο, τη θέση, το μέγεθος, το σχήμα και τη λειτουργία της...