Εγγραφή

Σύνδεση

logo

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

From starting to scaling │ How to foster startup growth in Europe

From starting to scaling │ How to foster startup growth in Europe

Περίληψη: Οι φιλόδοξες, καινοτόμες startups που κλιμακώνουν την ανάπτυξή τους  αναγνωρίζονται ως βασικές πηγές απασχόλησης, αύξησης παραγωγικότητας...

Scaleup Europe – 2019 Report

Scaleup Europe – 2019 Report

Περίληψη: Σε αυτή την έκθεση που πραγματοποιήθηκε από τον Alberto Onetti, Πρόεδρο του Mind The Bridge, παρουσιάζεται η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών...

From starting to scaling How to foster startup growth in Europe

From starting to scaling How to foster startup growth in Europe

Οι φιλόδοξες, καινοτόμες startups που κλιμακώνουν την ανάπτυξή τους αναγνωρίζονται ως βασικές πηγές απασχόλησης, αύξησης παραγωγικότητας και καινοτομίας για την Ευρώπη.