Εγγραφή

Σύνδεση

logo

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

SOUTHEAST EUROPE STARTUP REPORT 2017

SOUTHEAST EUROPE STARTUP REPORT 2017

Περίληψη: Το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEE) είναι ζωντανό και δυναμικό. Και στις οκτώ χώρες της περιοχής,...

From starting to scaling │ How to foster startup growth in Europe

From starting to scaling │ How to foster startup growth in Europe

Περίληψη: Οι φιλόδοξες, καινοτόμες startups που κλιμακώνουν την ανάπτυξή τους  αναγνωρίζονται ως βασικές πηγές απασχόλησης, αύξησης παραγωγικότητας...

EUROPEAN STARTUP MONITOR 2019/2020

EUROPEAN STARTUP MONITOR 2019/2020

Περιγραφή: Οι νεοφυείς επιχειρήσεις αποτελούν κρίσιμο στοιχείο για την οικονομική ζωτικότητα οποιασδήποτε χώρας. Αποτελούν επίσης τον αγωγό για τα...

Artificial Intelligence in Entrepreneurship

Artificial Intelligence in Entrepreneurship

Περίληψη: Η μελέτη του Δρος Δαβαλά Θανάση πραγματεύεται την ανάπτυξη των startup επιχειρήσεων και τα ζητήματα που προκύπτουν σχετικά με την...

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΝΕΟΦΥΩΝ (STARTUP) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΝΕΟΦΥΩΝ (STARTUP) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Περίληψη: Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονείται  στο πλαίσιο  της τεράστιας οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τα...

From starting to scaling How to foster startup growth in Europe

From starting to scaling How to foster startup growth in Europe

Οι φιλόδοξες, καινοτόμες startups που κλιμακώνουν την ανάπτυξή τους αναγνωρίζονται ως βασικές πηγές απασχόλησης, αύξησης παραγωγικότητας και καινοτομίας για την Ευρώπη.

Artificial Intelligence in Entrepreneurship

Artificial Intelligence in Entrepreneurship

Ελληνική Περίληψη Η μελέτη πραγματεύεται την ανάπτυξη των startup επιχειρήσεων και τα ζητήματα που προκύπτουν σχετικά με την διαχείρισή τους, όπως...